top of page

190 miljoen euro voor de relance van de Vlaamse arbeidsmarkt

De Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners hebben een VESOC- akkoord gesloten over de relance van de Vlaamse arbeidsmarkt. Met het plan Alle hens aan dek wordt 190 miljoen euro extra uitgetrokken voor een krachtige, duurzame relance en transformatie van de Vlaamse arbeidsmarkt. Het nieuwe ambitieuze akkoord focust op drie prioriteiten: een opleiding- en loopbaanoffensief, een inclusieve en mensgerichte digitalisering en een strategie gericht op een duurzame tewerkstelling voor iedereen.

"Het is alle hens aan dek voor de relance van onze arbeidsmarkt. We investeren 190 miljoen euro in een opleiding- en loopbaanoffensief, digitalisering en duurzaam werk voor iedereen. Verschillende acties moeten onze arbeidsmarkt opnieuw in rustige wateren krijgen én tegelijk sterker maken", zegt minister Hilde Crevits...lees verder...


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page