top of page

2 Tongerse vrienden strijden tegen afval van plastiek

Jan Moermans en Wim Pyl zijn twee goede vrienden die de strijd tegen het dumpen van plasticafval in zee en binnenlandse wateren opnieuw zijn aangegaan. Al staande op een surfplank hebben ze 24 uur lang gependeld op de IJzer van het Franse Houtkerque tot op de Noordzee.


© Karolien Coenen
© Karolien Coenen

Vorig jaar kamen de twee Tongerse vrienden ook al in het nieuws nadat ze in vijf dagen 240 kilometer peddelden vanop de Demer in Hasselt tot op de Noordzee in Nieuwpoort. Onderweg visten Wim en Jan 60 liter plastic afval uit de rivieren, goed voor 30 volle vuilniszakken. De Tongerse vrienden willen gaan voor een duurzame oplossing voor het probleem. Suited up, zo heet hun peddelparcours, staat symbool voor een andere aanpak tegen vervuiling van de wateren met plastic.


Tijdens de actie zamelen de jongens ook geld in voor Sea Shepherd. Een professionele organisatie die gaat voor een duurzame oplossing van het probleem. Wie Jan Moermans en Wim Pyl wenst te ondersteunen, kan een gift overmaken op rekeningnummer BE 681030 5445 2434 met vermelding Suited Up. Meer info op de facebookpagina Suited Up.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page