top of page

22-02 tot 1-03: Vlaamse Week Tegen Pesten

Het zou niet mogen zijn, maar toch wordt in Vlaamse scholen gemiddeld één kind op vijf gepest. Bijna één kind op twintig heeft er dagelijks mee te maken. Pesten op school blijft dus ook in deze tijden een serieus probleem. Pesten moet dus zo goed mogelijk aangepakt worden en zo snel mogelijk gestopt worden. Zo is er deze week De Vlaamse week tegen Pesten. Die gaat door van 22 februari tot 1 maart.

Foto: © kieskleurtegenpesten

Zo zullen deze week heel wat scholen met stippen werken. Elke stip staat voor een andere stelling, nl: - Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen. - Ik praat erover als pesten mij verdrietig of bang maakt. - Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij! - Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.


Wanneer men pestgedrag vaststelt, is het van groot belang dat hier snel een eind aan wordt gesteld. Elke klacht moet dus zeer ernstig genomen worden. Vandaar is het heel belangrijk dat elke school een 'pestplan' heeft. Via deze link vind je alvast meer info over De Week Tegen Pesten.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page