top of page

3D zebrapad in Munsterbilzen

AWV test 3D zebrapaden voor meer veiligheid. Op drie plaatsen in Vlaanderen legt het Agentschap Wegen en Verkeer zebrapaden aan die een 3D-illusie opwekken. AWV wil hiermee onderzoeken of een 3D zebrapad de veiligheid van de voetgangers verhoogt. Het gaat om oversteekplaatsen op de Beersel, op de N730 in Bilzen en in Antwerpen.

Foto: © Marc Sluys

Een 3D zebrapad zorgt door aangepaste markering in verschillende kleuren voor een optische 3D illusie voor het aankomende verkeer. Het zebrapad lijkt als het ware boven de rijbaan te zweven. Zo wordt extra aandacht gevestigd op de overstekende voetgangers. Omdat de markering duidelijk moet zijn voor aankomende weggebruikers kunnen 3D zebrapaden niet in bochten of bij ingewikkelde verkeerssituaties worden gelegd.


In Bilzen wordt de oversteekplaats aan de N730 Waterstraat aangelegd. Deze ligt in het centrum van Munsterbilzen temidden van winkels, horeca, een medisch centrum, bushalte, ... en kent daardoor heel wat overstekende voetgangers verspreid over de dag.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page