top of page

500 tractors gezegend in Mal

Het was afgelopen weekend weer een drukker dan anders in Mal Zowat elke Zuid-Limburgse tractorbezitter was afgezakt naar Mal voor de tractorprocessie en vooral de inzegening van de landbouwvoertuigen.


© Van Galen

Volgens de organisatie van de traktorwijding waren naar schatting vijfhonderd tractors door de velden gereden om rond 19 uur gezegend te worden door de pastoor. Die doopte dit jaar een melkbus om tot tapkraan, waar hij wijwater uit spoot. Bij de ene was dit al meer dan bij de andere.


Zoals steeds eindigde de optocht aan de Banneuxkapel, waar de zegening plaatsvond. Om met de hedendaagse tijd mee te gaan was er dit jaar ook aan een drone gedacht, maar dat bleek uiteindelijk niet haalbaar.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page