top of page

Aanpak dorpskern in Hoeselt

Minister van Economie Brouns investeert in heropleving Vlaamse handelskernen Met de oproep ‘Duurzame bereikbaarheid van de kernen’ wil de Vlaamse Regering gemeenten ondersteunen in hun investeringsprojecten die de bereikbaarheid van hun handelskernen verbeteren.

Foto: © Wim Hellinx

Via VLAIO, het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen, kent Vlaams minister van Innovatie Jo Brouns daarbij in de eerste oproepronde een maximaal subsidiebedrag van 500.000 euro toe aan het project van de Limburgse gemeente Hoeselt om de bereikbaarheid van de kern duurzaam te verbeteren. Minister van Innovatie Jo Brouns: ‘Een gemeenschap zijn en samen leven: het vereist meer dan enkel een dak boven je hoofd. Om mensen echt samen te brengen, heb je daar de nodige infrastructuur voor nodig. Het lokale bestuur van Hoeselt heeft dat door. Het is er fijn vertoeven, mensen zijn er graag, ze vinden elkaar daar. Het lokale bestuur wil dat nu nog een stap verder trekken – en ik ben tevreden dat ik daarin het lokale bestuur ondersteuning kan bieden. Met een verduurzaamde handelskern wordt Hoeselt nog verbindender dan ooit tevoren.’


Uit rondvraag door VLAIO aan lokale besturen over het lokale handelsbeleid in 2019 bleek dat gemeenten nood hadden aan extra ondersteuning voor initiatieven die de bereikbaarheid van de kernen verbeteren. Lokale gemeenten gaven aan dat vele handelskernen een slecht imago hadden inzake bereikbaarheid, met als gevolg dat veel consumenten en handelaars deze kernen vermijden. De Vlaamse Regering beantwoordde deze nood met een eerste oproep ‘Duurzame bereikbaarheid van de kernen’.


Naast financiële steun wou deze oproep gemeenten doen nadenken over de bereikbaarheid van hun handelskern en tegelijk ook investeringen in de kern aantrekkelijk maken. Hoeselt diende daartoe als een van de eersten een project voor in en kan nu met een half miljoen euro haar handelskern volledig verduurzamen. De Profploeg ondersteunt lokale besturen Lokale besturen kunnen steeds een beroep doen op de expertise van de Profploeg om hun beleid verder op de rails te zetten. De Profploeg is een team van doorgewinterde experten en innovatieve denkers die een bijdrage leveren aan het bekomen van meer bedrijvige kernen en bruisende buurten. De begeleiding, aangeboden door VLAIO, is kosteloos en toegankelijk voor zowel kleine als grote gemeenten. Zo hebben zij bijvoorbeeld samen met de gemeente Hoeselt het plan opgemaakt om een projectaanvraag in te dienen. Op deze manier reikt VLAIO de hand uit naar lokale besturen.


Een team van experten kan enerzijds advies aanbieden, anderzijds hebben zij dan ook weer de juiste praktijkkennis in handen om lokale besturen toe te leiden naar de verschillende subsidies die VLAIO aanreikt. Zo breekt VLAIO uit en wordt de toegang tot de nodige hulpmiddelen aan lokale besturen verzekerd en worden zij begeleid om het instrumentarium van de Vlaamse overheid volledig te benutten. Vlaams minister van Innovatie Jo Brouns: ‘Je moet tot bij de besturen durven gaan om hen in te lichten over de mogelijkheden. Om aan goed bestuur te doen, moet je bruggen bouwen. Ik ben trots dat VLAIO op deze manier kan uitbreken en de Dorpsstraat kan bereiken. Lokale besturen hebben heel veel aan de ondersteuning van de Profploeg en op deze manier kan VLAIO kan haar instrumentarium ten volste aanbieden. De profploeg is een zeer succesvol één-tweetje,’ knipoogt de minister. Slim en duurzaam ruimtelijk plan in Hoeselt Eén van de gesteunde projecten gaat uit van het Limburgse Hoeselt. Deze gemeente wil haar handelskern versterken door ruimtelijk slecht ingeplande handelszaken – grote vestigingen die veel verkeer en parkeerbehoefte met zich meebrengen – te vestigen in een nieuwe detailhandelszone. Zo komt ruimte vrij voor kleine handelszaken en horeca in de dorpskern, die ook zal vergroenen en beter bereikbaar zal zijn voor trage weggebruikers. De gemeente Hoeselt krijgt voor dit ambitieuze handelskernproject het maximale steunbedrag van een half miljoen euro van de Vlaamse Regering.


Burgemeester van Hoeselt Werner Raskin: ‘Alle kleine gemeenten hebben te maken met wat meer leegstaande handelspanden dan de steden. Wij willen daarom ons kerkplein verfraaien met nieuwe, grotere terrassen voor onze horecazaken. De parkeerplaatsen worden onthard en het wegdek vernieuwd, met aandacht voor de zwakke weggebruikers. Zelf trekken we hier 600.000 euro voor uit. Het bijkomend subsidiebedrag via het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen dat minister Brouns goedkeurde, zal er nu voor zorgen dat de kern van ons centrum duurzaam verbeterd kan worden. Ik ben in naam van onze middenstand iedereen dankbaar die zijn steentje heeft bijgedragen om dit toekomstgerichte dossier, opgesteld in samenwerking met de Profploeg, tot een goed einde te brengen.’


Schepen van Hoeselt Bert Vertessen: ‘Niet enkel gaan we het centrum aangenamer maken voor de handelaar en burger, maar tegelijk pakken we ook de onderbouw aan. Tijdens de werken voorzien we nieuwe riolering en koppelen we het hemelwater af. Door buffering en infiltratie te plaatsen zorgen we voor een ideale biotoop voor de bomen die we in het centrum zullen aanplanten. we voorzien ook extra beplanting en heesters in de buurt van de terrassen. Voor de opdracht heeft het gemeentebestuur een jonge ambitieuze architect onder de arm genomen. Rien Cleuren zal samen met Geotec de plannen opmaken.’


Contactgegevens Dennis Rombauts, persattaché minister Brouns, 0474/92.80.90 Bart Croes, woordvoerder minister Brouns, 0485/82.38.58 Florence Machiels, communicatieverantwoordelijke Hoeselt, 089/30.92.1

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page