top of page

Betoging tegen het stikstofakkoord op 3 maart: Verkeershinder in heel Vlaanderen

Op vrijdag 3 maart zullen een groot aantal land- en tuinbouwers vanuit heel Vlaanderen, veelal met tractoren, naar Brussel trekken om er te betogen tegen het stikstofakkoord van de Vlaamse Regering. De politie verwacht verkeershinder op verschillende belangrijke verkeersassen in Vlaanderen.


"In alle Vlaamse provincies zijn er verzamelpunten voor de aangekondigde betoging. Van daaruit willen deelnemers met tractoren via secundaire wegen naar Brussel rijden en dit vanaf 6 uur 's ochtends. De terugkeer van de deelnemers is in de namiddag gepland, via dezelfde reiswegen, en kan opnieuw voor verkeershinder zorgen", aldus de Federale politie.


"We raden bestuurders van voertuigen aan om deze gewestwegen en de ruime omgeving te vermijden en gebruik te maken van alternatieve vervoersmiddelen (fiets, trein) of telewerk."


De deelnemers aan de betoging worden vanaf 10 uur in Brussel verwacht.


Bron: limburgnieuws

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page