top of page

Bezoek in Vlaamse woonzorgcentra opnieuw mogelijk vanaf 18 mei

De Vlaamse taskforce zorg keurde op donderdag 7 mei de richtlijnen goed die vanaf 18 mei opnieuw bezoek mogelijk maken in de Vlaamse woonzorgcentra. De voorzieningen kunnen vanaf nu een concrete bezoekregeling gaan uitwerken, aangepast aan hun specifieke situatie.


Zo zullen de woonzorgcentra stilaan hun deuren op een veilige manier kunnen openzetten en menselijk contact mogelijk maken tussen bewoners en hun naasten. Zorgnet-Icuro is tevreden met de richtlijnen die een goed evenwicht bieden tussen veiligheid en de nood aan sociale relaties...lees verder...


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page