top of page

Bilzen: waar wil jij sporten en bewegen?

Elke dag werken we samen met onze partners aan een ruim sportaanbod in hoogstaande infrastructuur. Zo kan iedereen individueel of in de club in de beste omstandigheden occasioneel, recreatief of competitief sporten. Bedoeling is voorloper te blijven op het vlak van voorzieningen. Daarom werkt de Bilzerse Sportdienst aan een nieuw sportinfrastructuurplan.

Foto: © bilzen.be

Peter Thijs, schepen van sport: “We bekijken het huidige aanbod in detail en proberen in kaart te brengen welke noden en behoeften er in de toekomst kunnen opduiken. We houden o.m. rekening met de demografische evolutie, het aantal leerlingen, sporttrends enz. De input van de Bilzenaren die sporten is daarbij cruciaal.”


Daarom willen we weten wat jij van het sportaanbod vindt. Voldoet de binnen- en buiteninfrastructuur? Welke sporttak beoefen jij het liefst? Wat is er goed en wat kan beter? Help het plan mee vorm te geven en vul de bevraging in. Zo kan de stad nog meer inspelen op jouw sportieve behoeftes. Of je nu individueel aan sport doet of in clubverband: we rekenen op jouw input.


Waar wil jij sporten en bewegen? Geef je antwoord door via deze link


Bron: bilzen.be

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page