top of page

Blauwalgen in Zuid-Willemsvaart, Kanaal Bocholt-Herentals en Kanaal naar Beverlo

Een onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op 19 augustus 2020 heeft aangetoond dat de waargenomen blauwalgengroei in de Zuid-Willemsvaart, het Kanaal Bocholt-Herentals en het Kanaal naar Beverlo potentieel toxisch is. Daarom geldt er vanaf 21 augustus 2020 een captatieverbod op (specifieke delen van) deze waterlopen.

Captatieverbod

Het is verboden om in de drijflaag en de omgeving ervan water te capteren voor het besproeien van consumptie- en voedergewassen en voor drinkwater voor vee....lees verder...

Bron: limburg.be 


bottom of page