top of page

Diepenbeek bied opnieuw GFT-bak aan

Vanaf begin 2024 kunnen inwoners van Diepenbeek, die dat willen, opnieuw gebruik maken van een groene GFT-bak. De extra service van een 2-wekelijkse GFT-ophaling wordt vermoedelijk aangeboden aan 85 euro per jaar. Het voorstel moet eerst nog worden voorgelegd aan de gemeenteraad van september. In het najaar volgt een uitgebreide informatiecampagne van Limburg.net.

Diepenbeek blijft voor alle duidelijkheid in Optimo. De tevredenheidscijfers over Optimo nemen in onze gemeente immers flink toe. Maar sommige bewoners hebben toch heimwee naar de groene bak. Voor hen wordt het daarom mogelijk om een GFT bak voor 85 euro aan te vragen en vanaf begin 2024 terug te gebruiken.

Daarmee betalen ze de volledige reële kost van de ophaling. Voor wie tevreden is over de ophaling met de keukenafvalzak verandert er niets. Gevolg van deze beslissing is wel dat de bruine tuinbak uit het aanbod verdwijnt. De huidige gebruikers zullen echter vergoed worden voor de niet gebruikte beurten. Er komt in Diepenbeek, net als in Genk, een uitvoerige informatiecampagne, in het najaar.


Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione
bottom of page