top of page

Dieven doen opnieuw hun ronde in Hoeselt

Dieven hebben maandag in de Hertstraat in Hoeselt proberen in te breken in een huis. De boeven belden aan maar er werd niet meteen geopend. Toen er na een tweede poging niet werd gereageerd, klommen ze over de omheining. De bewoner stond toen plots toch in de deuropening. Daarop zijn de daders gevlucht.

Nog op maandag 25 juni hebben dieven 420 euro uit de kassa van een opticien kunnen stelen in de Gieterijstraat in Hoeselt. Ze maakten de buiten tijdens het wisselen van geld als afleidingsmanoeuvre. De mannen hadden aan de uitbaatster gevraagd of ze vijf briefjes van 10 euro konden wisselen voor een biljet van 50 euro. Toen de verkoopster hen dat gaf, wilden ze een ander Belgisch eurobiljet. Daarop moest de verkoopster opnieuw naar het geldkistje om dat te zoeken. Zo slaagden de vingervlugge daders erin om geld weg te nemen.


INFO:


Sinds maart 2017 is in Hoeselt een WhatsApp-groep actief om inbraken te voorkomen. Bedoeling van de WhatsApp buurtpreventie is bij mogelijk verdacht gedrag eerst de politie te verwittigen. Er wordt gewerkt met de SAAR-methode. Wie een verdachte omstandigheid signaleert, alarmeert deze door 101 te bellen. Daarna wordt via Whatsapp een groep andere burgers attent gemaakt op de verdachte situatie. Zij kunnen dan aanvullende informatie over de verdachte situatie verstrekken. Alle relevante informatie wordt uiteindelijk aan de politie bezorgd.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page