top of page

Dit weekend alcohol-, drugs- en snelheidscontroles in heel Limburg

Alcohol, drugs en snelheid horen niet thuis in het verkeer. Verkeerscijfers tonen aan dat alcoholgerelateerde verkeersongevallen met lichamelijk letsel zich vooral voordoen in de weekendnachten. Weekendongevallen blijken bovendien aanzienlijk ernstiger dan verkeersongevallen tijdens de rest van de week.

Om hier meer controle op te doen, vinden er dit weekend SLim-acties plaats. Het ganse weekend zal er extra controle gedaan worden op het rijden onder invloed van alcohol, drugs en te hoge snelheid. Deze acties worden wel vaker gedaan en dus nu ook in het weekend van 15, 16, 17 en 18 november 2019. Zo zullen zo goed als alle lokale politiekorpsen en de WegPolitie Limburg in heel de provincie acties houden.

Eerder dit jaar was er ook al een SLim-actie en dat tijdens het weekend van 24 tot 27 mei, de tweede gemeenschappelijke actie vindt dus komend weekend plaats.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page