top of page

Dit weekend reiniging carpoolparkings in Limburg

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal in de nacht van 12 op 13 oktober de carpoolparkings in Limburg reinigen. Om grondig en efficiënt te werk te kunnen gaan, geldt tijdens de reinigingswerken een parkeerverbod. Tijdens de werken blijven andere carpoolparkings beschikbaar.

Het Agentschap Wegen en Verkeer reinigt regelmatig haar carpoolparkings in de buurt van autosnelwegen. De aannemer verwijdert zowel veegvuil (onkruid, bladeren, steentjes, als zwerfvuil. De reiniging gebeurt grotendeels met een grote borstelwagen. Om de parking efficiënt en doeltreffend te kunnen reinigen, is het belangrijk dat die volledig leeg is. Daarom werden deze reinigingswerken ook ter plaatse intensief aangekondigd.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page