top of page

Een nieuwe toekomst voor de kerkgebouwen in Hoeselt

In het kader van de opmaak van het kerkenbeleidsplan van Hoeselt werden in 2022 brainstormavonden over de toekomst van de kerkgebouwen van Schalkhoven, SintHuibrechts-Hern en Werm georganiseerd. Drie avonden in drie kerken leverden maar liefst 124 aanwezigen en 184 ideeën op.

Foto: © ststefanus.be

Na de brainstormsessies ging het multidisciplinair ontwerpbureau Depot uit Maasmechelen aan de slag om alle input te ordenen en om per kerk een gepaste invulling - neven- en/of herbestemming - te zoeken. Daarbij werd eveneens rekening gehouden met criteria als het ambitieniveau, de inpassing en noden van de lokale gemeenschap, de beoogde doelgroepen, omkeerbaarheid van de ingrepen …Bron: hoeseltmaggezien

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page