top of page

Extra toezicht in Vlaamse natuur- en bosgebieden

De Vlaamse overheid gaat dit weekend in gans Vlaanderen verhoogd toezicht houden op sluikstorten en zwerfvuil in alle bos- en natuurgebieden in Vlaanderen. De natuurinspecteurs en boswachters van Natuur en Bos zullen dit weekend prominent in de natuurgebieden aanwezig zijn om bezoekers attent te maken op het netjes achterlaten van de natuur en overtreders te verbaliseren.

De lokale toezichthouders van de lokale besturen zijn gevraagd...lees verder...


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page