top of page

Geen verzekering, een voorlopig rijbewijs én onder invloed van drugs tijdens controles door politie

Op zaterdag 20 maart werd een gerichte verkeersactie in het kader van rijden onder invloed en onaangepaste snelheid georganiseerd. Een leerling-hoofdinspecteur van de Limburgse politieschool (PLOT) mocht de actie coördineren, samen met leden van de projectdiensten van onze lokale politie. Zo waren er controles op de Rode Kruislaan en Waterstraat in Bilzen, Maastrichtersteenweg in Riemst en Bilzersteenweg in Hoeselt.

Foto: © Unsplash

 • Eén bestuurder trachtte te vluchten net voor hij het controledispositief zou binnenrijden. Hij kon even verderop tot stoppen gedwongen worden. De bestuurder legde een positieve ademtest af met als eindresultaat 0,72 mg/l UAL. Zijn rijbewijs werd ter plaatse onmiddellijk ingetrokken voor 15-dagen.

 • Een andere bestuurder legde eveneens een positieve ademtest af met als eindresultaat 0,87 mg/l UAL. Ook zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

 • 4 bestuurders legden een positieve speekseltest af voor het rijden onder invloed van verdovende middelen (3x THC – 1x COC). Twee bestuurders dienden hiervoor hun rijbewijs voor 15 dagen in te leveren. Twee andere bestuurders konden geen rijbewijs voorleggen. Bij één van hen wees verdere controle uit dat zijn rijbewijs nog op de rechtbank lag wegens een eerdere veroordeling (rijden spijts verval). Hierop werd zijn voertuig op last van het Parket Limburg geïmmobiliseerd totdat betrokkene een geldig rijbewijs na het aflopen van het verval zal kunnen voorleggen. Ook kon deze bestuurder geen geldige verzekering voor het voertuig voorleggen. Ook hiervoor werd een proces-verbaal opgesteld. Eén van de andere overtreders die een positieve speekseltest aflegden, reed met een voorlopig rijbewijs (leervergunning) en vervoerde daarbij een passagier, terwijl die laatste zelf geen houder was van een geldig rijbewijs (voorwaarden leervergunning). Deze bestuurder kon tevens geen geldig verzekeringsbewijs tonen, waarop het voertuig in beslag genomen werd. Hij reed onder invloed van cannabis.

 • Een bestuurder van een bromfiets bleek niet het juiste kenteken op zijn bromfiets bevestigd te hebben en kon onze diensten geen geldig verzekeringsbewijs tonen. De bromfiets werd op basis van het vermoeden van niet-verzekering in beslag genomen.

 • Een bestuurder was in overtreding met de verlaging van het voertuig (tuning-wetgeving). Er werd een PV opgesteld en betrokkene zal zich ook opnieuw bij een keuringsstation moeten aanbieden voor herkeuring van zijn voertuig.

 • Een bestuurder met een voorlopig rijbewijs (leervergunning) reed zonder vergezeld te zijn van zijn verplichte begeleider. Voor deze bestuurder eindigde de rit ter plaatse en mocht de eigenaar het voertuig komen ophalen.

 • Er werden 5 onmiddellijke inningen opgesteld voor allerhande inbreuken op de wegcode en technische eisen.

 • Er werden 17 waarschuwingen opgesteld inzake inbreuken op de technische eisen van motorvoertuigen of beschadigingen aan het rijbewijs.

Gelijktijdig werden er bemande snelheidscontroles uitgevoerd.

 • Taunusweg Bilzen (70 km/uur – andere wegen): 266 passanten – 100 voertuigen in overtreding – topsnelheden: 119 km/uur en 126 km/uur. Deze bestuurders komen in aanmerking voor de onmiddellijke intrekking van zijn rijbewijs.

 • Rode Kruislaan Bilzen (70km/uur – andere wegen): 372 passanten – 36 voertuigen geflitst – topsnelheid: 137 km/uur. Deze bestuurder werd ter plaatse geïntercepteerd en diende zijn rijbewijs onmiddellijk in te leveren voor 15 dagen.

 • Maastrichtersteenweg Riemst (70 km/uur – andere wegen): 377 passanten – 35 geflitst – topsnelheid : 101 km/uur

 • Zutendaalweg Bilzen (50 km/u binnen bebouwde kom): 151 passanten – 33 geflitst – topsnelheid : 80 km/uur

Bron: politie.be

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page