top of page

Gemeente Hoeselt richt GeCoRo op

Het gemeentebestuur van Hoeselt gaat als één van de laatsten in de provincie Limburg een GeCoRo oprichten, wat staat voor Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening. Dat is een adviesraad voor zaken die te maken hebben met de ordening van de ruimte in de gemeente.


Omdat er in de gemeente 250 nieuwe woningen worden voorzien en zeven Ruimtelijke Uitboeringsplannen, vind BEST Groen dat het tijd wordt voor het oprichten van een GeCoRo. De partij vind dat de ontwikkelingen ernstige gevolgen kunnen hebben op het vlak van ruimtelijke ordening. Ook maakt de partij zich zorgen over het bijkomend afsluiten van een aantal straten die uitkomen op de Tongersesteenweg. Dat leidt volgens hen tot toenemende verkeersdrukte en geeft een onveilige toestand in het binnengebied. Een GeCoRo is volgens BEST Groen dan ook meer dan ooit nodig.


De nieuwbakken schepen van ruimtelijke ordening Yves Croux (Open VLD) gaat werk maken van de oprichting van een GeCoRo. "Alleen mag het geen praatbarak worden", laat hij weten. “In de GeCoRo moeten afgevaardigden van de boeren, milieuverenigingen en personen uit verschillende geledingen in de maatschappij zetelen.” 

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page