top of page

Gemeentebestuur Hoeselt geeft toestemming voor omstreden project 'Severijn'.

Het schepencollege van de gemeente Hoeselt heeft dinsdag dan toch beslist om de aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het project ‘Severijn’ te keuren. Ze deden dat wel door er voorwaarden aan te hangen. Het project van projectontwikkelaar Glaudis bvba omvat de bouw van 25 appartementen en 31 ondergrondse parkeerplaatsen op het kruispunt van de Hoogstraat met de Dorpsstraat en de Hooilingenstraat.

Foto: © Karolien Coenen

Vooraleer de goedkeuring er kwam werden eerst de 184 bezwaarschriften onder de loep genomen. Daarna volgde het college het advies van de dienst Omgeving en legt de ontwikkelaar bijkomende voorwaarden op. Zo moet er voldoende ruimte overblijven voor de Lourdesgrot en wil men dat groenbehoud en veiligheid voor de omgeving centraal staan.


Het gemeentebestuur heeft alle begrip dat de mensen zich zorgen maken naar aanleiding voor het project, dat Glaudis bvba aan het kruispunt van de Hoogstraat met de Dorpsstraat en de Hooilingenstraat wil ontwikkelen. Na het bestuderen van alle bezwaarschriften heeft het gemeentebestuur beslist een omgevingsvergunning onder voorwaarden af te leveren.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page