top of page

Groen licht voor afbraak Molenberg in Lanaken

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft laten weten dat ze in de loop van 2019 Kinderdorp Molenberg in Rekem willen laten afbreken om plaats te maken voor natuur. Het schepencollege van de gemeente Lanaken heeft ondertussen de sloopaanvraag goedgekeurd. De afbraak van Kinderdorp Molenberg zal normaal starten in het voorjaar van 2019. Als de 9 gebouwen gesloopt en de speelplaatsen en verhardingen verwijderd zijn, wil het Agentschap voor Natuur en Bos starten met het herstel en de natuurontwikkeling binnen het domein. De sloopvergunning treedt 30 dagen na aflevering door het gemeentebestuur in werking.

Bron: © limburgnieuws

Kinderdorp Molenberg werd in de jaren vijftig opgericht in het Neerharenbos als een kinderopvangcentrum. De site ligt er al een hele tijd ongebruikt bij en de gebouwen verkeren in slechte toestand. Het Agentschap voor Natuur en Bos, dat het domein in eigendom heeft, sprak de voorbije jaren met verschillende partijen om aan het domein een nieuwe invulling te geven. Helaas werd er nooit een oplossing gevonden. De kosten voor de volledige afbraak worden geraamd op 350.000 euro.

Het schepencollege van de gemeente Lanaken heef nu op donderdag 27 december de sloopaanvraag van het Agentschap Natuur en Bos goedgekeurd. Er werden voor het behoud en de herbestemming van het hoofdgebouw en de woning geijverd en dat zowel voor het Agentschap Natuur en Bos als de gemeente Lanaken. Er werden ook meerdere opties bekeken en er werd actief gezocht om deze gebouwen een nieuwe invulling te kunnen geven. Echter door de inplanting van de site langs het natuurgebied was een herbestemming van deze gebouwen te complex en werd een nieuwe invulling niet gevonden. De gemeente vraagt ook compenserende maatregelen voor het geval er vleermuizen zouden voorkomen in de af te breken gebouwen.

bottom of page