top of page

Hoeselt gaat ‘s nachts een deel van de openbare verlichting doven

Om de hoge energiekosten het hoofd te bieden, zijn we al een tijdje volop bezig met de vervanging van onze openbare verlichting door duurzame ledverlichting. Als gemeente willen we nu echter nog een stapje verder gaan. We gaan vanaf zondagavond 26 februari 2023 daarom een groot deel vande lichten in onze straten en op onze pleinen niet meer de hele nacht laten branden. Concreet houdt die beslissing in dat we, in samenspraak met netbeheerder Fluvius en met een aantal andere omliggende gemeenten, overgaan naar een situatie waarbij we tussen 00.00 en 05.00 uur de openbare verlichting op onze gemeentelijke wegen gaan doven. Het gaat om een testperiode van 2 maanden.

Foto: © Unsplash

De straatverlichting betekent een grote hap uit het gemeentelijk energieverbruik. We startten eerder al met de verledding van de openbare verlichting. De straatverlichting doven zorgt voor een extra besparing op jaarbasis voor onze gemeente. Er zal jaarlijks ongeveer 100 MWh minder verbruikt worden, wat neerkomt op een vermindering van de energiekosten met 24%. Dat uitgespaard budget kan compenseren voor andere verhoogde energiefacturen. Deze beslissing geeft ook uitvoering aan het Lokaal Energie- en Klimaatpact. De straatverlichting uitdoven zorgt voor een daling van 27 ton CO2-uitstoot én minder lichtpollutie.


In overleg met Fluvius, de netbeheerder van de openbare verlichting, en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) beslisten de betrokken gemeenten om de straatverlichting te doven op alle wegen uitgezonderd op de gewestwegen in beheer van AWV. Vanaf 26 februari zal de openbare verlichting van zondagavond tot en met donderdagavond op alle wegen, met uitzondering van de gewestwegen in beheer van AWV, volledig gedoofd worden tussen 00.00 en 05.00 uur. In de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag blijft de verlichting branden.


Het doven van de straatverlichting mag volgens de gemeente niet rechtstreeks gelinkt worden aan onveiligheid in het verkeer en in de thuisomgeving. Automobilisten rijden trager op donkere wegen, tegenliggers worden sneller opgemerkt en inbrekers zijn makkelijker zichtbaar door het ontbreken van andere lichtbronnen. D


De statistieken van de lokale politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst tonen daarnaast aan dat inbraken de afgelopen jaren het vaakst werden gepleegd tussen 16.00 en 20.00 uur, vermoedelijk net omdat er dan externe lichtbronnen aanwezig zijn. In het nachtelijk donker is het veel moeilijker om zonder bijlichten onopgemerkt feiten te kunnen plegen.


Uiteraard volgen we de inbraakcijfers en het aantal verkeersongelukken nauw op in samenwerking met de lokale politiezone. De gerealiseerde besparingen worden daarnaast geëvalueerd.


Bron: hoeselt.be / lokaal nieuws

bottom of page