top of page

HOESELT: Laat jouw stem horen over hetcentrumcirculatieplan

Het gemeentebestuur van Hoeselt heeft een studie laten uitwerken om de verkeersdoorstroming in het centrum te optimaliseren. Die studie stelt een aantal gewijzigde verkeerssituaties voor om verkeersoverlast te verminderen en de veiligheid te verbeteren.

Foto / Bron: ® Hoeselt.be

In het kader van burgerparticipatie willen we het centrumcirculatieplan aan de Hoeselaren voorleggen. Heb je een bepaalde visie en denk je dat jouw idee een nuttige aanvulling op het plan kan zijn? Geef jouw input dan t.e.m. 19 september 2022 mee via de online bevraging. Meer info: www.hoeselt.be

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page