top of page

Hoeselt niet helemaal akkoord met aanpassing kruispunten gewestweg N730

Zoals we op 14 januari al aanhaalden hier bij Sport Fm Continu wil Wegen en Verkeer het aantal kruispunten dat uitkomt op de Tongersesteenweg (gewestweg N730 die Bilzen via Hoeselt met Tongeren verbindt) drastisch te verminderen. Maar de verkeerscommisie van Hoeselt wil niet zo snel ingrijpen en wil een nieuwe studie aanvragen. Het gaat om acht kruisingen van aan de verkeerslichten in het centrum van Hoeselt tot voorbij Werm in de richting van Tongeren. De betrokken kruispunten liggen iets meer dan een kilometer van elkaar verwijderd. Met deze ingreep wil men ter hoogte van de nog aan te leggen handelszone het verkeer van en naar de winkels enkel op de steenweg (N730) afleiden.

Foto: © Nieuwsblad / Bron: HLN

De verkeerscommissie van Hoeselt vraagt nu dat het agentschap het alsnog gaat herbekijken. Ze zijn het er niet mee eens omdat daar al veel verkeer samen komt. "Als de mensen vanop de steenweg van en naar de handelszone kunnen rijden dan moeten andere kruispunten in de buurt aangepast worden", laat Bert Vertessen, Schepen van mobilitiet in Hoeselt weten.


Ook wil het agentschap de Sint- Jozefstraat gaan afsluiten voor het verkeer. De omwonenden en de brandweer zijn eerder voorstander van éénrichtingsverkeer in de straat. De verkeerscommissie waarin ook de gemeente vertegenwoordigd is, stelt voor om enkel het verkeer naar de Tongersesteenweg toe te laten. Ook heeft de commissie een voorstel voor de Europalaan, Bormanlaan of Rode Kruislaan. Zij willen deze afsluiten voor het verkeer. Vooraleer dat gaat gebeuren, gaat men eerst nog verkeerstellingen houden en zal de buurt wordt bevraagd.


Schepen Bert Vertessen laat alvast weten dat er nog niks definitief beslist inzake de aanpassing van de kruispunten op de Tongersesteenweg.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page