top of page

Maatregelen tegen droogte blijven van kracht

De afgelopen dagen werden heel wat maatregelen getroffen en dat naar aanleiding naar de wekenlange droogte die onze provincie in de greep houdt. Denk maar aan het reeds maatregelen om watergebruik te kunnen beperken.

© Sport Fm Continu

Gezien de meteorologische voorspellingen en vaststellingen op de afname van waterkwaliteit (en debieten) en de mogelijke gezondheidsrisico’s en ecologische schade, is er sinds enkele dagen een captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen (m.u.v. water voor vee dat buiten staat).


Het is al maanden zeer droog in Limburg. De peilen en afvoeren van de rivieren en beken zijn hierdoor sterk aan het dalen. Ook de grondwaterpeilen dalen meer dan normaal is voor de tijd van het jaar en de landbouwkundige droogte neemt nog verder toe. Het drinkwaterverbruik is bovengemiddeld hoog. Hoe lang het verbod blijft duren is nog onzeker, want ook de komende dagen en zelfs begin augustus blijft het droog, zonnig en zeer warm. De situatie blijft dus heel ernstig.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page