top of page

Nieuw frequentieplan stelt radiozenders veilig

Mediaminister Sven Gatz heeft sinds kort een nieuw frequentieplan voor de radiozenders goedgekeurd. Tegelijkertijd zijn 19 radiozenders opnieuw erkend. Dat was nodig na een vordering bij de Raad van State. Vorig jaar keurde de Vlaamse regering op voorstel van Sven Gatz de hervorming van het radiolandschap goed. Daarin werd plaats gecreëerd voor vier commerciële netwerkradio’s. Voor de lokale radio’s werden de frequenties herschikt, waardoor enkele zenders uit de boot vielen.


Zes lokale zenders waren niet akkoord met het nieuwe plan en trokken in de zomer van 2017 naar de Raad van State. De Raad oordeelde dat de regering een fout maakte door bepaalde radiofrequenties in te houden zonder verantwoording op grond van het efficiënt gebruik van de frequenties. Dat is een Europese verplichting.


Met de goedkeuring van het nieuwe frequentieplan komt Gatz tegemoet aan de bezwaren. De 26 ingehouden frequenties werden ter raadpleging voorgelegd. Na technische analyse blijken 18 daarvan niet bruikbaar voor radio-omroepen. Voor de acht nog voor lokale radio-omroepen bruikbare frequenties zal begin mei een nieuwe oproep tot kandidaatstelling volgen.


De radiozenders die al destijds al een vergunning kregen van de Vlaamse Regulator voor de Media, kunnen blijven uitzenden. Enkele netwerkradio’s waaronder SBS, BVRO, Topradio en BG Consulting, waartegen afzonderlijke klachten waren neergelegd bij de Raad van State, hebben voorlopig hun vergunning nog niet beet.

Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione
bottom of page