top of page

Nog steeds teveel bestuurders betrapt met drugs of alcohol in het verkeer

In het weekend van vrijdag 5 april tot maandagochtend 8 april hebben 4 korpsen van de lokale politie en Wegpolitie Limburg controles in Limburg gehouden. Er werd in totaal bij 393 bestuurders een ademtest afgenomen. 8 van deze ademtests (of 2 %) waren positief. 31 bestuurders legden ook een drugstest af, waarvan er 12 (of 39 %) positief waren.

Foto: © Koen Moreau

Tijdens het afgelopen weekend werden er in Limburg 46 verkeersongevallen gemeld, waarvan 12 met lichamelijk letsel en 34 met enkel stoffelijke schade. Naar aanleiding van deze ongevallen werden er 23 ademtesten afgenomen. 5 bestuurders bliezen positief, dat is 22 procent. Van 5 bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. Er waren 4 gevallen van vluchtmisdrijf.


Tijdens de actie afgelopen weekend over heel Limburg werden in totaal 393 bestuurders getest op alcoholgebruik, 8 bliezen positief. Ook werden er van 31 bestuurders een drugstest afgenomen, Twaalf van deze drugstests of (39 %) waren positief. Verder werden er ook nog 20 andere verkeersinbreuken vastgesteld. Zes voertuigen waren niet gedekt door de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en één bestuurder had geen geldig inschrijvingsbewijs. Een andere bestuurder voldeed dan weer niet aan de bij de wet gestelde technische eisen. Er werden ook nog 12 andere verkeersinbreuken vastgesteld. Bij deze SLim-controles werd 17 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page