top of page

Nog steeds teveel drugs en alcohol in het verkeer

De Limburgse korpsen van lokale politie en de WegPolitie Limburg hebben afgelopen weekend weer gecombineerde controles op alcohol, drugs en snelheid gehouden. Het doel is dat er elk weekend in Limburg controles plaatsvinden in minstens 4 politiezones. 3 korpsen van lokale politie en Wegpolitie zetten het voorbije weekend controles op in de provincie Limburg waarbij 36 politieambtenaren en agenten van politie werden ingezet, namelijk:

Er werden in totaal bij 372 bestuurders een ademtest afgenomen. 24 onder hen hadden positief geblazen. Dat is zo een 6%. Er werden van 61 bestuurders een drugstest afgenomen, daarvan hadden er 18 personen een positieve test afgelegd. 9.569 voertuigen werden gecontroleerd op snelheid 2 % van de voertuigen of 170 bestuurders werden geverbaliseerd wegens overdreven snelheid. Naast de overtredingen op alcohol, drugs en snelheid werden ook nog 5 andere personen geverbaliseerd. 1 bestuurder zijn voertuig voldeed niet aan de gestelde technische eisen waaraan de motorvoertuigen dienen te voldoen. 1 bestuurder pleegde een inbreuk op de wetgeving rijbewijs. Er werden ook nog 3 andere verkeersinbreuken vastgesteld. Bij deze SLim-controles afgelopen weekend werden 40 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken.


Naast de diverse controles werden er in het afgelopen weekend in heel Limburg 73 verkeersongevallen gemeld. Daarvan waren er 10  met lichamelijk letsel en 63 met enkel stoffelijke schade. Het kan ook zijn dat dit aantal hoger ligt omdat niet alle ongevallen met blikschade aan de politie wordt gemeld.


Bij deze letselongevallen vielen 1 dode, 5 zwaargewonden en 7 lichtgewonden. Naar aanleiding van deze ongevallen (zowel met gewonden als met enkel stoffelijke schade) werden in totaal 47 ademtesten afgenomen. Daarvan hadden er maar liefst 6 personen positief geblazen (of 12 %). Van 3 bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken op last van het parket van de procureur des Konings. Er waren in totaal 14  gevallen van vluchtmisdrijf.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page