top of page

Plant je eigen bos aan en zorg zo voor Meer Bos

De Vlaamse Regering heeft een stevige ambitie: 4.000 hectare extra bos in Vlaanderen tegen 2024. Daarvoor werd een alliantie opgestart met partners op niveau van overheid en terrein, de zogenaamde Bosalliantie.


Om het doel van 4.000 hectare extra bos te bereiken, is men op zoek naar minstens 500 Vlamingen die hun eigen bos willen aanplanten. Daarvoor zijn subsidies te verkrijgen. Alle informatie is terug te vinden op www.bosteller.be. Hier kunnen grondeigenaars, particulieren, organisaties of bedrijven, die een eigen bos willen aanplanten zich registreren.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page