top of page

Provincie Limburg start met maaiwerken aan waterlopen

Het provinciebestuur is weer gestart met haar jaarlijkse ruimingswerken aan de provinciale waterlopen. De werken vinden plaats tot midden december. De waterlopen krijgen een maaibeurt en obstakels worden verwijderd.

Die grote schoonmaak is een belangrijk deel van het onderhoud en gebeurt op een duurzame wijze. Het is niet nodig om de weelderige plantengroei overal volledig kort te wieken, integendeel. Waar een teveel aan planten de waterdoorstroming belemmert en daardoor leidt tot wateroverlast, kan een te intensief maaibeheer er ook voor zorgen dat het water te weinig tijd krijgt om in de grond te infiltreren. Het is dus zaak om een goed evenwicht te bewaren...lees verder...


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page