top of page

Resultaten corona-natuuronderzoek bekend

Tijdens de paasvakantie onderzocht de Universiteit Antwerpen in opdracht van de provincie Antwerpen in welke mate mensen de natuur (meer) opzoeken tijdens coronatijd en welk effect dat heeft op hun algemene gezondheid en welbevinden.


In totaal vulden 11.352 respondenten de enquête in. Veel meer mensen hebben nu tijd en trekken meer de natuur in. Ze voelen zich daarna fitter, positiever, meer ontspannen, minder angstig, minder kwetsbaar en gelukkiger....lees verder...Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page