top of page

Sint-Truiden investeert 1,2 miljoen euro in wegennet

Sint-Truiden heeft een aanzienlijk wegennet dat regelmatig onderhoud nodig heeft. Dit jaar voerde de stad al heel wat verbeteringswerken uit. Bovendien trekt het de komende maanden en begin volgend jaar ongeveer 1,2 miljoen euro uit voor de verdere verbetering van het wegennet.

Een veilig en goed onderhouden wegennet is belangrijk voor iedereen. De stad Sint-Truiden investeert dit jaar dan ook ongeveer 1,2 miljoen euro in het onderhoud en de verkeersveiligheid van diverse wegen, straten en pleinen. Ondertussen kregen heel wat wegen al een onderhoudsbeurt...lees verder...Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page