top of page

Stad Genk heeft een ontwerp klaar voor een nieuw stadspark

Stad Genk heeft een ontwerp klaar voor een nieuw stadspark. Met het project Tuinen van Waterschei wil de stad de verschillende werelden rondom de Stiemer verbinden. Stad Genk telt hiervoor 4,6 miljoen neer en wil 118 groenpercelen opkopen om het stadspark te realiseren. De stad wil publieke plekken in het groen ontwikkelen die uitnodigen tot verblijf, gebruik en ontmoeting.

Foto: © Communicatie Stad Genk

"Als groenste centrumstad van Vlaanderen willen we iedere Genkenaar recht geven op zijn/haar stukje natuur", zegt schepen Toon Vandeurzen. "Daarom willen we de ongekende, weelderige groenpercelen aan de achterkanten van de wijken omvormen tot een heus stadspark."...lees verder...Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page