top of page

Stad Tongeren jaagt op sluikstorters

De stad Tongeren heeft geinvesteerd in een nieuwe camera. Deze camera zal ingezet worden op plaatsen waar er regelmatig overlast is van sluikstorten of zwerfvuil. Zoals we weten kost het opruimen van afval in Vlaanderen zo een 10€ per inwoner. Dat is ongeveer 60 miljoen euro per jaar. Daarom heeft de stad Tongeren nu een mobiele camera aangekocht.


De beelden worden bekeken en gescreend door een medewerker van de stad. Wordt je betrapt dan riskeer je een GAS-boete tot 350€. Daar komen ook nog eens de opruimingskosten bij.


De mobiele camera heeft de stad Tongeren zo een 12.000€ gekost. Maar de investering loont, want dit jaar werden er al 13 inwoners betrapt op sluikstorten waarvan 5 via de mobiele camera.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page