top of page

Start voorbereidende werken fietssnelweg F72

De fietssnelweg Albertkanaalroute (F72 Hasselt - Maastricht) verlaat in Genk-Zuid het jaagpad om via de Taunusweg en de Henry Fordlaan te vervolgen. Met het oog op meer fietsveiligheid en volwaardige fietsverbindingen legt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aan langs de Taunusweg. De voorbereidende nutswerken starten maandag 29 maart.

Foto: © Agentschap Wegen en Verkeer

Vooraleer AWV kan starten met de aanleg van het fietspad, verplaatsen en vernieuwen de nutsmaatschappijen de kabels en leidingen voor gas, water, elektriciteit en telecom...lees verder..


Bron: limburg.be

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page