top of page

Tom Walker – Head Underwater

31 mei, dat is de datum dat het album ‘I Am’ verschijnt, het nieuwe album van Tom Walker. Om dit alvast op tijd te promoten verschijnt nu al de single ‘Head underwater’. Het nummer gaat over Toms worsteling met zijn mentale gezondheid.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page