top of page

Vanaf 1 april de Nieuwe Blauwe Zak

Vanaf 1 april mogen niet alleen plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons in de pmd-zak maar ook plastic botervlootjes, yoghurtpotjes, schaaltjes en folies. Op die manier wordt er meer afval aan huis opgehaald en stijgt het aantal gerecycleerde verpakkingen. De ophaaldata blijven ongewijzigd.De containers voor zachte plastics op het recyclagepark verdwijnen aangezien men deze voortaan kan meegeven met de huis-aan-huisophaling. Die voor pmd blijven wel beschikbaar, net zoals degenen voor harde plastics, zoals oude tuinmeubels of emmers. De prijs voor de zakken verandert niet: 3 euro voor twintig stuks. De oude exemplaren kunnen nog worden gebruikt tot eind dit jaar.


Meer info via denieuweblauwezak.be

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page