top of page

Vaststelling nieuwe straatnamen Hoeselt

In uitvoering van het besluit van de gemeenteraad d.d. 30/11/2023 brengt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Hoeselt ter kennis aan de bevolking dat er in het kader van de fusie tussen gemeente Hoeselt en stad Bilzen op 1/1/2025 zal overgegaan worden tot de vaststelling van volgende nieuwe straatnamen in Hoeselt:


Foto: © hoeselt.be


 • Bruggestraat, voorstel: Bruggeveld

 • Catsbeekstraat, voorstel: Hemeldreef

 • Daalstraat, voorstel: Oprodestraat

 • Demerstraat, voorstel: Molderweg

 • Eikaertstraat, voorstel: Ijzerweg

 • Kalvarieberg, voorstel: Steenuilberg

 • Kapelstraat, voorstel: Herdenkingsstraat

 • Kasteelstraat, voorstel: Kasteelhof

 • Kleinveldstraat, voorstel: Buitenstraat

 • Koekoekstraat, voorstel: Wielewaalstraat

 • Leeuwerikstraat, voorstel: Konijnenpijp

 • Marktstraat, voorstel: Brulenbosweg

 • Meidoornlaan, voorstel: Sleedoornlaan

 • Merelstraat, voorstel: Wouwstraat

 • Nachtegaalstraat, voorstel: Nachtvlinderstraat

 • Onze-Lieve-Vrouwstraat, voorstel: Boeleberg

 • Parkstraat, voorstel: Grootherenlaan

 • Pastorijstraat, voorstel: Reinaertstraat

 • Populierenstraat, voorstel: Canadastraat

 • Rode-Kruislaan, voorstel: René Nartuslaan

 • Schoolstraat, voorstel: Lode Vanlessenstraat

 • Sint-Jozefstraat, voorstel: Jef Thoelenstraat

 • Sint-Lambertusstraat, voorstel: Winningenstraat

 • Stationsstraat, voorstel: Oude Statiestraat

 • Toekomststraat, voorstel: Morgenstraat

 • Tuinstraat, voorstel: Bloemenlaan

 • Weyerstraat, voorstel: Oude Statiestraat

 • Wijngaardstraat, voorstel: Bloesemstraat

 • Winkelstraat, voorstel: Blokkesberg

 • Zapstraat deel 1, voorstel: Akerweg

 • Zapstraat deel 2, voorstel: Ruststraat


Het dossier ligt ter inzage van het publiek in het gemeentehuis van Hoeselt, Dorpsstraat 17, na afspraak via 089/51.03.10, gedurende 30 dagen die volgen op datum van 6 december 2023, binnen welke termijn eventuele opmerkingen en bezwaren schriftelijk kunnen ingediend worden bij ons bestuur.


Bron: hoeselt.be

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page