top of page

Vrijdag gebedswake voor slachtoffers brand Beringen

De gemeenten Heusden-Zolder en Beringen organiseren op vrijdagavond 16 augustus een gebedswake voor de twee overleden brandweermannen. Ze doen dat om hun medeleven aan de getroffen families te tonen en daarom is er vrijdagavond een kort gebedsmoment.


Deze gebedswake vindt plaats op vrijdagavond 16 augustus om 18 uur in de Sint-Willibrorduskerk in Heusden (Sint-Willibrordusplein 2). Diaken Ward Ceyssens zal de gebedswake leiden en dat samen met E.H. Marcel Meysen, deken van Beringen en E.H. Guido Dewaegeneere, pastoor-moderator van de federatie Heusden. Aansluitend kan men zich naar de brandweerkazerne begeven om te condoleren of de misviering bijwonen in de kerk (18.30 uur).


De brand in een leegstaand pand in Beringen, waarbij twee brandweermannen in dienst om het leven kwamen, laat niemand onberoerd. Ook wij bij Sport Fm Continu willen ons medeleven betuigen aan de getroffen families en vrienden.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page