top of page

Wordt het Bilzen-Hoeselt, Biesen, Bivelen of Demershoven.

Het is zover. Alle inwoners vanaf 12 jaar kunnen vanaf 25 september kiezen of ze in de toekomst in de stad met de naam Bilzen-Hoeselt, Biesen, Bivelen of Demershoven willen wonen. De definitieve shortlist met vier namen werd afgelopen week bekendgemaakt. Die werd door enkele vertegenwoordigers en de twee schepencolleges gekozen uit een reeks suggesties van de inwoners. Alle inwoners kunnen tot 9 oktober hun stem uitbrengen en op 15 oktober wordt de nieuwe naam bekendgemaakt.

Foto: Hoeselt.be

De stemming gebeurt digitaal via de fusiewebsite en op basis van rijksregisternummer. Er wordt een campagne gestart om iedereen voldoende te informeren over de stemprocedure en -methode. “Wie het moeilijk vindt om online te stemmen, wordt uiteraard bijgestaan door onze diensten," laten beide burgemeesters weten.


Bilzen en Hoeselt zal vanaf 2025 een fusiestad zijn.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page