top of page

Ziekenhuis Vesalius in Bilzen bouwt nieuw medisch centrum

Woensdag zijn de plannen bekendgemaakt voor het nieuwe medisch centrum in Bilzen. De bouwwerken zullen in januari 2019 starten en komt pal tegenover het oude ziekenhuis. Het project zal zo een 12 miljoen euro kosten en worden volledig door AZ Vesalius gedragen. De stad Bilzen doet een investering van 1,1 miljoen euro om een ondergrondse parkeerruimte voor 42 plaatsen te voorzien.

Foto: © Tony Van Galen / Bron: HLN/HBVL

Het centrum is een samenwerking tussen het ziekenhuis, het OCMW en de stad Bilzen. Het centrum zal op de site van de vroegere villa en op een groot gedeelte van de bovengrondse parking rechtgezet worden. Het wordt een groot project van 3.600 vierkante meter groot en zal plaats bieden aan de huisartsenwachtpost 37. Patiënten kunnen er terecht voor consulaties.


Aan de realisatie van het medisch centrum hangt een prijskaartje van twaalf miljoen euro vast. Ziekenhuis Vesalius bouwt zonder een cent subsidie. Het stadsbestuur maakte de bouw van het centrum mede mogelijk door een ruil van eigendommen. De villa of de plek waar het centrum gebouwd wordt, komt in het bezit van Vesalius, het huidig medisch centrum gaat naar de stad. De stad komt met een miljoen euro tussen in de bouw van een ondergrondse gratis parking voor 47 auto’s van artsen, patiënten en bezoekers. Tussen het huidig en nieuw centrum gaan er nog eens 15 extra bovengrondse parkeerplaatsen komen. Ook op de Lambertuslaan komen nog eens 25 parkeerplaatsen bij. Het medisch centrum is volgens de burgemeester van Bilzen de eerste stap naar een volwaardige nog verder uit te bouwen welzijnscampus.


Woensdag werd het startschot gegeven van de bouw. Als alles volgens plan verloopt zal het project midden 2020 klaar moeten zijn.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page