In 2019 werden in Limburg ruim 292.000 vacatures bij VDAB aangemeld

In het voorbije jaar werden bijna 2% meer vacatures gemeld bij VDAB dan in 2018. Eind 2019 wordt afgeklokt op 292.233 vacatures, nooit eerder werden op jaarbasis zoveel vacatures aangemeld. Er is een stijging van 6,5% bij de vacatures voor hooggeschoolden en een lichte stijging van 0,4% bij kortgeschoolden. Opvallend is ook de grote stijging van het aantal vacatures in de maatschappelijke dienstverlening: hulp voor mensen die zorgbehoevend zijn bijvoorbeeld. Bij middengeschoolden is er in 2019 een daling van het aantal vacatures. Werkgevers vinden vlot de weg naar VDAB om hun beschikbare jobs te verspreiden. In 2019 werd bijna 2% meer vacatures aangemeld dan in 2018. In totaal werden zo 292.233 vacatures aangemeld. In 2008 werden jaarlijks ongeveer 200.000 vacatures aangemeld. Bij de start van 2020 zitten we dus bijna 100.000 vacatures hoger.

  • Sport Fm Continu Facebook
  • Sport Fm Continu Twitter
  • Sport Fm Continu Instagram

© Sport Fm Continu 2020

© All Rights Sport Fm Continu