Private partner gezocht voorinrichting en exploitatie pastorij Beverst

De stad Bilzen maakt werk van de herbestemming van de pastorij in de Beverststraat 4. Ze heeft de pastorij, eigendom van de kerkfabriek Sint-Gertrudis, in erfpacht genomen voor 50 jaar. Het statige gebouw telt ± 10 kamers, is centraal gelegen en omringd door een park van 16a. Nu wordt een private partner gezocht voor de inrichting en exploitatie. De nadruk ligt op een publieksgerichte invulling, zoals horeca. Het zakelijk recht loopt voor een periode van 45 jaar. Geïnteresseerden kunnen zich t.e.m. 31 maart 2021 om 17 uur kandidaat stellen per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs onder gesloten omslag, gericht aan het College van burgemeester en schepenen, Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen. Volgende selectie- en beoordelingscriteria worden gehanteerd: inhoudelijke kwaliteit van het project en plan van aanpak, vergoeding en referenties. Voor inlichtingen en het volledige dossier kan u contact opnemen met Maren Achten, Dienst Grondbeleid via maren.achten@bilzen.be.

 • HOESELT 106.9 FM

 • TONGEREN 107.7 FM

 • infosportfmcontinu@gmail.com

 • Volg ons op Facebook

 • Volg ons op Twitter

 • Tel: 089 / 23 56 61

 • Industrielaan 109b5 3730 Hoeselt

 • Luister online via MyTuner of via Zeno Radio

 • Privacy Beleid

 • Sport Fm Continu Facebook
 • Sport Fm Continu Twitter
 • Sport Fm Continu Instagram

© Sport Fm Continu 2020

© All Rights Sport Fm Continu