Provincie Limburg realiseert nieuwe vispassage aan Motmolen in Bilzen

Het provinciebestuur realiseerde een nieuwe vispassage aan de Motmolen op de Demer in Bilzen. De restanten van de vroegere molen veroorzaakten een hoogteverschil van anderhalve meter in de Demer. Dat belemmerde de vissen in hun stroomopwaartse zoektocht naar voedsel, voortplantingsplaatsen en overwinteringsgebieden. De nieuwe bypass met zogenaamde "vistrappen" lost dit vismigratieknelpunt op. Met dit project geeft de provincie invulling aan de Europese doelstellingen inzake waterbeheer: vrije vismigratie in ecologisch belangrijke waterlopen. De kostprijs van de werken bedroeg 46.683 euro. Het Agentschap voor Natuur en Bos (Visserijfonds) financierde daar een deel van. Het volledig artikel vind je hier

  • Sport Fm Continu Facebook
  • Sport Fm Continu Twitter
  • Sport Fm Continu Instagram

© Sport Fm Continu 2020

© All Rights Sport Fm Continu