Publieke inspraak over het plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte Limburg

Het provinciebestuur van Limburg werkt aan een nieuwe ruimtelijke toekomstvisie voor Limburg: het Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL). Om de mogelijke effecten van dit beleidsplan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt er een plan-milieueffectrapport (plan-MER)opgemaakt. Je kunt de kennisgevingsnota van het plan-MER inkijken op www.limburg.be/brlkennisgeving. ...lees verder... Bron: limburg.be

  • Sport Fm Continu Facebook
  • Sport Fm Continu Twitter
  • Sport Fm Continu Instagram

© Sport Fm Continu 2017-2021

© All Rights Sport Fm Continu