Stad Bilzen verkoopt bouwgrond in Grote-Spouwen

In Grote-Spouwen wordt de dorpskern heraangelegd en daarom gaat de stad over tot de verkoop van drie stukken grond in de Sapstraat en de Pastorijstraat met het oog op de realisatie van een woonproject. Door een aantal oude gebouwen – waaronder de pastorie en de harmoniezaal – af te breken ontstaat er ruimte voor een elftal woningen van twee bouwlagen op een totale oppervlakte van 37 are 49 centiare. De woonontwikkeling zal zich deels richten naar de Sapstraat en deels naar een nieuw woonerf ter hoogte van de kruising van de Sapstraat en de Schoolsteeg. Heb je intresse in dit project? Dan kan je een aangetekende brief verzenden of tegen ontvangstbewijs onder gesloten omslag richten aan de Stad Bilzen, Dienst Overheidsopdrachten t.a.v. mevrouw Tonnie Nijssen, Deken Paquayplein 1 in 3740 Bilzen. Geintresseerden hebben tot 18 mei om 17 uur om hun kandidatuur in te dienen. De verkoopnota is terug te vinden op de stedelijke website.

  • Sport Fm Continu Facebook
  • Sport Fm Continu Twitter
  • Sport Fm Continu Instagram

© Sport Fm Continu 2020

© All Rights Sport Fm Continu