top of page

Bouw jij mee aan het Limburg van de toekomst

Met het nieuwe subsidiereglement “Innovatieve projecten wonen” wil de provincie verenigingen en instanties ertoe aanzetten om vernieuwende woonvormen te realiseren in onze provincie. Door voortdurende veranderingen in onze samenleving staan alle woonactoren in Limburg voor een grote uitdaging. De vergrijzing van de bevolking, nieuw samengestelde gezinnen, het groeiend aantal alleenstaanden al dan niet met kinderen, het openstellen van de landsgrenzen voor Europese werkkrachten, … zijn belangrijke maatschappelijke veranderingen die ook een weerslag hebben op het huidige woningenbestand, de betaalbaarheid van woningen, de woningkwaliteit en de ruimtelijke inpasbaarheid van het wonen. ..lees verder... Bron: limburg.be

Bouw jij mee aan het Limburg van de toekomst
bottom of page