top of page

Code rood blijft van kracht in de provincie Limburg

Nadat vertegenwoordigers van ANB, de brandweer, Defensie en de dienst Noodplanning en Crisisbeheer zich woensdag opnieuw samen hadden gezet om te praten over de aanhoudende brandgevoeligheid in de Limburgse natuurgebieden, werd er besloten om code rood te verlengen. Code rood is al sinds 1 juli van kracht en dat voor de brandgevoeligheid in heel de provincie. Brandweerdiensten en natuurbeheerders zullen ook de komende dagen en weken extra alert zijn en staan continu stand-by om een beginnende brand zo snel mogelijk te blussen. Ze vragen ook de medewerking van elke burger om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Een natuurbrand kan zich in droge periodes zeer snel en onvoorspelbaar ontwikkelen en uitbreiden en hij kent niet altijd een natuurlijke oorzaak.
Sinds 3 juli geldt er overigens ook een geheel verbod op kampvuren in Limburg. Bovendien is er in een natuurgebied (en tot 25 meter daarbuiten) geen enkele vorm van vuur meer toegestaan. Dan hebben we het over roken, kaarsen, fakkels, vuurkorven, BBQ’s enz. Wie iets verdachts ziet, wordt gevraagd meteen contact op te nemen met de noodcentrale via 112.

Code rood blijft van kracht in de provincie Limburg
bottom of page