top of page

Gouverneur vaardigt captatieverbod uit met ingang van 5 juli

Na overleg met de partners van het Limburgse droogte-overleg vaardigt de gouverneur met ingang van 5 juli een captatieverbod (oppompverbod) uit op de onbevaarbare waterlopen: Dat zal gebeuren in de gemeente Gingelom, stad Sint-Truiden en de gemeente Heers, ten zuiden van de N3 (stroomgebieden van de Melsterbeek, de Molenbeek, de Cicindriabeek, de Beek, de Weierkensbeek en de bovenlopen van de Herk)én in de stroomgebieden van de Grote Nete en de Kleine Hoofdgracht in Hechtel-Eksel en in Lommel. In deze gebieden mag geen water worden onttrokken uit de onbevaarbare waterlopen, tenzij voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen of voor vee dat buiten staat. Het verbod blijft van kracht tot het via politiebesluit opgeheven wordt. Lees via deze link meer over het captatieverbod

Gouverneur vaardigt captatieverbod uit met ingang van 5 juli
bottom of page