top of page

Hoeselt koopt jeugdkapel van Tongerse kerkfabriek

De gemeente Hoeselt heeft de 80-jarige jeugdkapel gelegen aan de Hollestraat aangekocht en wordt dus eigendom van de gemeente. De jeugdkapel is Hoeselts cultureel erfgoed en door de aankoop zal deze dan ook in de toekomst onderhouden blijven. Vrijdag 31 augustus organiseert de Gezinsbond een processie naar de kapel. De jeugdkapel werd in 1938 gebouwd, het jaar dat de bisschop van Luik-Limburg had uitgeroepen tot een Mariaal jaar en dat om de verering van Maria aan te wakkeren. De kapel zelf werd op 23 oktober 1938 ingezegend. De daaropvolgende jaren werd in de Mariamaand mei tijdens de processie naar de kapel gewandeld. En hoe het verder gaat lezen jullie best hier. Er werd de laatste maanden door enkele personen uit Hoeselt bij het gemeentebestuur aangedrongen om de kapel aan te kopen, die eigendom van de kerkfabriek in Tongeren is. Met hen is overeengekomen om een bedrag van 5000 euro te betalen en nu is het wachten tot de volgende gemeenteraad om dit goed te keuren. Door de aankoop zal de gemeente dan instaan voor het onderhoud van de jeugdkapel.

Hoeselt koopt jeugdkapel van Tongerse kerkfabriek
bottom of page