top of page

Hoeselt veiligere gemeente dankzij 15 kersverse EHBO-helper

De Hoeselaren kunnen zich weer wat veiliger voelen. 15 inwoners van Hoeselt en omstreken volgden eind 2022 een EHBO-cursus, georganiseerd door de lokale afdeling van het Rode Kruis. Op 17 januari mochten de afgestudeerden hun EHBO-brevet feestelijk in ontvangst nemen. Het Rode Kruis Hoeselt bood de cursus EHBO-helper gratis aan. Dit werd mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van het gemeentebestuur. Dankzij de cursus kregen een aantal geïnteresseerden de kans om hun kennis van eerstehulpverlening bij te schaven. Hun inspanning en die van de vrijwilligers van het Rode Kruis Hoeselt draagt bij tot een betere hulpverlening en verzorging voor alle inwoners in geval van nood. Wie ervoor kiest om zich belangeloos in te zetten om de medemens hulp te bieden wanneer het nodig is, mag in de bloemetjes worden gezet. Het schepencollege uitte haar blijk van waardering voor de afgestudeerden met een plechtige uitreiking van de EHBO-brevetten in het gemeentehuis. Het gemeentebestuur wil de samenwerking met het Rode Kruis in de toekomst enkel maar versterken. Eerder stelde het gemeentebestuur al AED’s (automatische externe defibrillatoren) ter beschikking in de verschillende deelgemeenten. De lessen van het Rode Kruis die inwoners leren hoe daarmee om te gaan, zijn mooi complementair. Bijkomende opleidingen als ‘hartveilig’, ‘reanimatie’, ‘defibrillatie’, een nieuwe cursus ‘EHBO-helper’ en een grotere focus op veiligheid voor de inwoners biedt ons allen een mooie meerwaarde. Meer weten over de activiteiten van het Rode Kruis Hoeselt? Neem eens een kijkje op hun website: www.rodekruis.be/afdeling/hoeselt/ Bron: hoeselt.be

Hoeselt veiligere gemeente dankzij 15 kersverse EHBO-helper
bottom of page